Svařování plastů Leister Triac AT

Horkovzdušný přístroj pro svařování plastů Leister Triac AT

Cena: 1-4 hod.        1 den           2-7 dní               8-30 dní            nad 30 dní

        280,- Kč         424,- Kč      387,- Kč/den      339,- Kč/den     290,- Kč/den

       Ceny jsou uvedeny vč. DPH

Vracejte vždy řádně očištěné! Děkuji